Thảm họa từ lửa

Lửa- Hiểm họa tiềm tàng
Thảm họa từ lửa
Tin tức môi trường

Thảm họa từ lửa

Không có nhà hoặc xây dựng lửa là nhỏ. Mỗi ngọn lửa, dù kích thước, đều gây ra không chỉ thiệt hại cho vật và cấu trúc, mà còn khói thấm qua hầu hết mọi bề mặt mà nó tiếp xúc. Thêm vào đó, thiệt hại do nước gây ra sau vụ hỏa hoạn là […]

Read More