Thảm họa từ gió

Lốc xoáy
Thảm họa từ gió
Tin tức môi trường
Uncategorized

Thảm họa của gió

Tất cả các khu vực của đất nước trải qua cơn bão thiệt hại của một loại này hay khác. Từ các cơn bão ở Vịnh và Bờ biển Đại Tây Dương, đến những cơn lốc xoáy ở giữa của đất nước, để bão tuyết ở Rockies và Sierras, không có nơi nào hoàn toàn […]

Read More