Day: November 6, 2017

sos
Tin tức môi trường
Uncategorized

Những thuật ngữ cầu cứu trong tiếng anh

Những thuật ngữ sau đây đã được tạo ra như là một phần của quá trình cải tiến liên tục của Uarenge đối với việc đào tạo học viên quản lý khẩn cấp, sự phát triển của tiếng anh trên toàn thế giới khiến cho các thuật ngữ này càng đóng vai trò quan trọng […]

Read More