Day: August 29, 2017

Thành lập cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường
Tin tức môi trường
Uncategorized

Urarenge xây dựng trang web kêu gọi bảo vệ môi trường sống

Từ khi con người xuất hiện trên địa cầu, môi trường trái đất đã có nhiều thay đổi đáng kể. Con người đã khai thác mọi thứ có sẵn để phục vụ cho nhu cầu của bản thân mà không biết bảo vệ môi trường là gì. Chính sự khai thác một cách tham lam, vô […]

Read More