No Picture

Thảm họa từ lửa

June 2, 2017 admin 0

Không có nhà hoặc xây dựng lửa là nhỏ. Mỗi ngọn lửa, dù kích thước, đều gây ra không chỉ thiệt hại cho vật và […]

No Picture

Thảm họa của gió

June 2, 2017 admin 0

Tất cả các khu vực của đất nước trải qua cơn bão thiệt hại của một loại này hay khác. Từ các cơn bão ở […]